ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Publish or perish and Publish or perish

19/06/2015
อ่าน : 956 ล่าสุด : 2015-06-22 08:15:08


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง Publish or perish and Publish or perish โดย Prof.Yukifumi Nawa เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร


สำหรับการบรรยายในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 หัวข้อเรื่อง Respond to the comments from reviewers/editors โดย Prof.Yukifumi Nawa ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ทางเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย Click


22/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น