ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ Beall’s list Journal

22/08/2014
อ่าน : 533 ล่าสุด : 2015-02-10 03:08:35


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Research Forum ครั้งที่ 12 (เป็นหัวข้อสุดท้าย) ใน วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30 -13.30 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร ในหัวข้อ Beall’s list Journa วิทยากร โดย รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ทั้งนี้สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ E–mail :นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ sukanda.jann@gmail.com หรือ นางอาภาภรณ์ ธรเสนา e-mail : apatha@kku.ac.th โทร.63355, 63309 Line-ID: apathl

รายชื่อสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall's list คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น