ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) เรื่อง Respond to the comments from reviewers/editors

26/06/2015
อ่าน : 384 ล่าสุด : 2015-06-22 09:09:22


วันที่ 26 มิถุนายน 2558 : หัวข้อ Respond to the comments from reviewers/editors

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/10


22/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น