ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านมาเริ่มต้นเขียนร่าง Manuscript เพื่อการตีพิมพ์ให้เป็นเรื่อง่ายกันเถอะ

22/06/2015
อ่าน : 428 ล่าสุด : 2015-06-22 10:09:35


โครงการ คลินิกเขียนบทความต้นฉบับแรก 

(First Draft Manuscript WritingClinic: MWC)

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านมาเริ่มต้นเขียนร่างManuscript เพื่อการตีพิมพ์ให้เป็นเรื่องง่ายกันเถอะ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย

สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง 

โทร. 67057E-mail:koonch@kku.ac.th 

LINK mdresearch.kku.ac.th/index.php/welcome/mwc_show


22/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น