ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

24/06/2015
อ่าน : 782 ล่าสุด : 2015-06-24 14:44:32


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัยและบุคลากรฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน ณ สำนักงานฝ่ายวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.


24/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น