ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

25/06/2015
อ่าน : 625 ล่าสุด : 2015-06-25 08:09:01


การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ From the Discovery to Early Phase of Clinical Trials ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลตันสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/WfhjshP3mh ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หรือส่งแบบลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โทรสาร 0-2644-3538 E-mail : thaitech2015@tcels.or.th

website : www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/332
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจุติมา บุญยศ โทร. 0-2644-5499 ต่อ 135
คุณจิราพรรณ น้ำสา โทร. 0-2644-5499 ต่อ143

* แบบลงทะเบียน ดังเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


24/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น