ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Trick and tip for manuscript preparation

28/08/2014
อ่าน : 383 ล่าสุด : 2015-02-12 11:13:59


ในหัวข้อเรื่อง Trick and tip for manuscript preparation วิทยากรโดย Prof.Carlito B.Lebrilla Department of Chemistry, University of California Davis, USA 


21/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น