ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) หัวข้อเรื่อง To write a good scientific review articles

03/07/2015
อ่าน : 607 ล่าสุด : 2015-06-27 01:45:22


3 กรกฎาคม 2558 : หัวข้อ To write a good scientific review articles
ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/12

26/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น