ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

27/06/2015
อ่าน : 1672 ล่าสุด : 2015-06-29 10:02:07


เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้นโยบายการทำกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในวัน Big Cleaning Day


29/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น