ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2558 รอบที่ 3

01/07/2015
อ่าน : 485 ล่าสุด : 2015-06-29 11:35:13


นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) ผ่านระบบ Submit Online ที่ http://mdresearch.kku.ac.th ในรอบที่ 3 นี้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ ให้ติดต่อ คุณสุรีรัตน์ ศรีถาพล โทร.63235 Email : sureesri@kku.ac.th หรือ คุณเตชิต ชื่นประทุมทอง โทร. 67057 E-mail : taechit2532@gmail.com

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น