ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)"

16/08/2015
อ่าน : 911 ล่าสุด : 2015-07-03 08:44:54


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ขึ้นเป็นปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน และสำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น