ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการมะเร็งที่ประเทศอินเดีย 6th International Conference on Translation Cancer Research Prevention and Treatment of Cancer: Hypes and Hopes

04/02/2016
อ่าน : 393 ล่าสุด : 2015-07-03 09:54:09


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "6th International Conference on Translation Cancer Research Prevention and Treatment of Cancer: Hypes and Hopes" ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2559

ณ Hotel Hyatt Regency, Ahmedabad, Gujarat, India จัดโดย Gujarat Cancer & Research Institute และ The University of Texas MD Anderson Cancer Center รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


(ขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์ข้อมูล ศ.โสพิศ วงศ์คำ)

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น