ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง To write a good scientific review articles

03/07/2015
อ่าน : 945 ล่าสุด : 2015-07-06 08:58:49


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง To write a good scientific review articles วิทยากรโดย Prof.Yukifumi Nawa เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร


06/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น