ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มข. เบิกจ่ายโบนัสภาควิชา

08/07/2015
อ่าน : 402 ล่าสุด : 2015-07-08 15:51:27


ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้รางวัลแก่คณะฯ ที่มีผลงานวิจัยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงขอเรียนเชิญภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มข. เบิกจ่ายโบนัสภาควิชา รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ : http://mdresearch.kku.ac.th/index.php/welcome/dbonus_show


08/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น