ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องสมุดขยายเวลาทดลองใช้ 2 ฐานข้อมูลถึงกันยายน 2558

13/07/2015
อ่าน : 820 ล่าสุด : 2015-07-13 08:42:14


ชื่อฐานข้อมูล : National Geographic Virtual Library  Free Trial
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุม ในรูปแบบ OnlineVirtual Library จากนิตยสาร National Geographic ได้ง่ายเพียงแค่ค้นหาที่ช่อง Search จะพบข้อมูลตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะข้อมูลที่ให้ : รูปภาพ, บทความวารสาร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทความวารสารอย่างย่อ, คลิปวิดีโอ, แผนที่
ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ -30 กันยายน 2558
เข้าใช้ได้ที่ URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้

ชื่อฐานข้อมูล : Academic OneFile Free Trial
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการสหสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น กว่า 64 ล้านบทความ 16,600 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสาร Peer-Reviewed มากถึง 7,769 ชื่อเรื่อง มีเอกสารฉบับเต็ม 6,944 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน
ลักษณะข้อมูลที่ให้ : PDF, HTML, เสียง MP3
ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ -30 กันยายน 2558
เข้าใช้ได้ที่ URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้


แหล่งข้อมูล : http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009720&l=th


13/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น