ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมทำบุญฝ่ายวิจัย ประจำปี 2558

06/08/2015
อ่าน : 463 ล่าสุด : 2015-07-16 10:54:06


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป งานทำบุญฝ่ายวิจัยประจำปี 2558

ณ ลานบริเวณชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 07.45 - 08.45 น. เสร็จพิธีขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.63235 หรือ 63309

16/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น