ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัย สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ Newton Fund

16/07/2015
อ่าน : 356 ล่าสุด : 2015-07-16 12:23:42


ขอเชิญนักวิจัย สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการThe Newton Fund
รายละเอียดทุนวิจัยที่เปิดรับสมัคร http://mdresearch.kku.ac.th/siteinfo/ntf_callopens

นักวิจัยที่สนใจแต่ไม่มีเครือข่ายร่วมวิจัยกับ UK
ดูรายละเอียดที่ http://mdresearch.kku.ac.th/siteinfo/ntf_supporting


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Ms. Pijarana Samukkan

Research and Innovation Programme Manager

British Embassy 

14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: +66(0)2 305 8280
พร้อมเอกสาร รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


16/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น