ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ

21/08/2015
อ่าน : 332 ล่าสุด : 2015-07-20 10:05:36


 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/18

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม 2558 !!

20/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น