จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฉบับที่ 7 ประจำ เดือนกรกฎาคม 2558

23/07/2015
อ่าน : 956 ล่าสุด : 2015-07-23 13:26:51


แนะนำเครื่องมือวิจัย
- Chromatography
- Ultramicrotome
- Particle Size Analyzer

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


23/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น