ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมหารือการสืบค้นผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่่อการรายงานตัวชี้วัด

23/07/2015
อ่าน : 641 ล่าสุด : 2015-07-24 09:05:24


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือการสืบค้นผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานตัวชี้วัด โดยมี คุณจีรภา สิมะจารึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2

24/07/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น