ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Med MSU - KKU Post Doctoral Program)

10/08/2015
อ่าน : 1596 ล่าสุด : 2015-07-27 10:58:27


ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Med MSU - KKU Post Doctoral Program) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/07/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น