ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศอิตาลี (ป.โท+ป.เอก)

28/07/2015
อ่าน : 627 ล่าสุด : 2015-07-28 16:47:38


University of Brescia มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
1.
http://www.unibs.it/
2.
http://healthandwealth.unibs.it/en/

28/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น