ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรฝ่ายวิจัยเข้ารับรางวัล สุดยอดคนบริการปี 2558 ในงาน Service mind Culture day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

04/08/2015
อ่าน : 541 ล่าสุด : 2015-08-04 16:03:54


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์  บุคลากรฝ่ายวิจัย ที่ได้รับรางวัล สุดยอดคนบริการปี 2558 ในงาน Service mind Culture day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558

04/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น