ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Targeted Research

05/08/2015
อ่าน : 839 ล่าสุด : 2015-08-05 14:34:13


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย กำหนดเป้าหมาย (Targeted Research) ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 7 โครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยให้กับผู้ที่สนใจ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1

05/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น