ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมเครื่องมือวิจัย

06/08/2015
อ่าน : 821 ล่าสุด : 2015-08-06 11:31:43


          ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

     ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อแนะนำเครื่องมือวิจัยขั้นสูงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับงานวิจัยของตน และเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเชิงลึก การใช้งาน และหน้าที่ของเครื่องมือวิจัย ภายใต้ศูนย์เครื่องมือวิจัยแก่ผู้สนใจจากผู้เชี่ยวชาญ

      สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็ปไซต์ศูนยืเครื่องมือวิจัย มข. ric.kku.ac.th หรือสมัครได้โดยตรงที่ http://goo.gl/forms/4C83xzmEBG ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 (****ยกเว้น เครื่อง Circular Dichroism spectroscopy (CD)) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2558

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณต้นกล้า อินสว่าง) e-mail: tonkin@kku.ac.th


06/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น