ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทำบุญฝ่ายวิจัย 2558

06/08/2015
อ่าน : 621 ล่าสุด : 2015-08-06 14:23:32


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญฝ่ายวิจัย  และทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 - 08.45 น. ณ ลานบริเวณชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์

06/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น