ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีรับมอบประติมากรรม

06/08/2015
อ่าน : 488 ล่าสุด : 2015-08-06 15:50:18


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีรับมอบประติมากรรมและภาพพิมพ์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ ผลงานจาก ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล เจ้าของประติมากรรม จำนวน 2 ชิ้น ชื่อผลงาน ออกจากกัน และ เข้าหากัน และ ผศ. อานนท์ สังวรดี เจ้าของภาพพิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น ชื่อผลงาน Movement in crack No.1 และ No.2   ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ลานบริเวณชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร 

06/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น