ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง

06/08/2015
อ่าน : 697 ล่าสุด : 2015-08-06 16:40:55


หน่วยสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง" โดยมี รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ จัดอบรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (5102) อาคารเวชวิชชาคาร 

06/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น