ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


You are invited to attend a seminar Department of Pharmacology

18/08/2015
อ่าน : 859 ล่าสุด : 2015-08-18 11:16:10


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโดยนักวิจัยระดับโลก จากประเทศไต้หวัน 2 ท่าน คือ Assoc.Prof. Wen-Hung Chung และ Assoc.Prof. Shuen- Iu Hung ซึ่งเป้นหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ค้นพบยีน HLA-B*1502 และยีน HLA-B*5801 ที่สามารถใช้ทำนายความเสี่ยงในการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น