ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมในหัวข้อ Biogeography, climate change and research possibilities in biology and medicine

25/08/2014
อ่าน : 785 ล่าสุด : 2015-02-11 23:09:28


การฝึกอบรมในหัวข้อ Biogeography, climate change and research possibilities in biology and medicine โดยมี Professor David Blair เป็นวิทยากรให้การอบรม

26/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น