ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ดร.อำพล อาภาธนากร และ ดร. สุรอรภา ศุภจิตร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าพบปะพูดคุยกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์

18/08/2015
อ่าน : 933 ล่าสุด : 2015-08-18 16:48:19


ดร.อำพล อาภาธนากร และ ดร. สุรอรภา ศุภจิตร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าพบปะพูดคุยกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่มีผลงานนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเตรียมพร้อมสู่เชิงพานิชย์ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับและหารือแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร

18/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น