ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการใช้ Digital droplet PCR (re-training)

19/08/2015
อ่าน : 386 ล่าสุด : 2015-08-19 08:58:46


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Digital droplet PCR (re-training) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร  รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ลงชื่ออบรมได้ที่คุณนฤวรรณ (naruwan@lifescienceap.com) โทร.089-4901014

19/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น