ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝึกอบรมเครื่องมือวิจัยกลางครั้งที่ 4/2558 "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800

19/08/2015
อ่าน : 471 ล่าสุด : 2015-08-19 10:28:36


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเครื่องมือวิจัยกลางครั้งที่ 4/2558 การใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 ในวันที่ 3-4 กันยายน  2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร ลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ md062@kku.ac.th โทร.63355

19/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น