ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

21/08/2015
อ่าน : 776 ล่าสุด : 2015-08-21 16:38:59


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรม การจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย วิทยากรโดย นางไพศรี วรรณแสงทอง (หัวหน้าห้องปฏิบัติการภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3c (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

21/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น