ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดประชุม Sciencetific Summit

26/08/2015
อ่าน : 386 ล่าสุด : 2015-08-26 17:31:09


การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุม Sciencetific Summit GWU-KKU โดย Prof. Jeffrey M Bethony จาก George Washington University ได้เข้าพบ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกันและหารือเบื้องต้นเพื่อวางแผนเตรียมการจัดประชุม GWU-KKU ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์

26/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น