ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือ Digital droplet PCR (re-training)

27/08/2015
อ่าน : 386 ล่าสุด : 2015-08-27 14:47:53


  ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือ Digital droplet PCR (re-training) แก่ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

27/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น