ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมในหัวข้อ Trick and Tip for manuscript preparation

28/08/2014
อ่าน : 928 ล่าสุด : 2015-02-09 13:58:04


การฝึกอบรมในหัวข้อ Trick and Tip for manuscript preparation โดยมี Professor Carlito B.Lebrilla เป็นผู้ให้การอบรม

30/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น