ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes

04/09/2015
อ่าน : 909 ล่าสุด : 2015-09-04 14:00:41


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes "Carl Zeiss" LSM800 ให้แก่นักวิจัย ในวันที่ 3-4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร 

04/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น