ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

08/09/2015
อ่าน : 325 ล่าสุด : 2015-09-08 14:34:27


ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ทุกท่าน ร่วมพิธีมอบรางวัลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น