ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ

08/09/2015
อ่าน : 645 ล่าสุด : 2015-09-08 14:49:25


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Digital Medicine" โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร.63483

08/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น