ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุม "MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network"

09/09/2015
อ่าน : 373 ล่าสุด : 2015-09-08 18:28:4108/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น