ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Prof. Jeffry M Bethoni จาก Geoge Washington University

09/09/2015
อ่าน : 253 ล่าสุด : 2015-09-09 14:26:5009/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น