ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800

25/09/2015
อ่าน : 271 ล่าสุด : 2015-09-25 15:19:1925/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น