จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2558

01/10/2015
อ่าน : 1099 ล่าสุด : 2015-10-01 15:18:34


แนะนำเครื่องมือวิจัย
* Real Time PCR
* High pressure homogenizer

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


01/10/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น