ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 31

02/10/2015
อ่าน : 298 ล่าสุด : 2015-10-02 09:34:1602/10/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น