ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2

05/10/2015
อ่าน : 656 ล่าสุด : 2015-10-05 15:49:1005/10/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น