ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการจัดเก็บเเละทิ้งสารเคมี อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย

09/09/2014
อ่าน : 775 ล่าสุด : 2015-02-12 11:18:26


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.00- 15.00 น. 

หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัยได้จัดอบรม”การจัดเก็บเเละทิ้งสารเคมี

อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย” ณ ห้องประชุม 5314 

อาคารเวชวิชชาคาร โดย รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย 

เเละผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอาชีวอนามัยเป็นผู้ให้ความรู้

แก่อาจารย์เเละนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


10/09/2014 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น