ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558

08/10/2015
อ่าน : 581 ล่าสุด : 2015-10-08 11:04:5808/10/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น