ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศ.บรรจบ ศรีภา ที่จะได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

20/10/2015
อ่าน : 262 ล่าสุด : 2015-10-20 11:50:3420/10/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น