ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

28/10/2015
อ่าน : 316 ล่าสุด : 2015-10-28 08:58:2328/10/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น